Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web kingfishingcasino-vn.top. Trước khi tham gia và sử dụng trang web này, hãy đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây.

Bằng cách truy cập trang web và sử dụng nó, bạn đồng ý tuân thủ mọi quy định và điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

Sở hữu trí tuệ

Các tài liệu và nội dung trên trang web kingfishingcasino-vn.top là tài sản trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu tài sản trí tuệ đối tác. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc tái bản bất kỳ tài liệu nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tài sản trí tuệ.

Lưu ý quan trọng: Mọi tên thương hiệu hoặc logo khác ngoài kingfishingcasino-vn.top được đề cập trong tài liệu này chỉ phục vụ mục đích minh họa và là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Trách nhiệm người dùng

Khi sử dụng trang web kingfishingcasino-vn.top, bạn cam kết không thực hiện các hành vi sau:

  • Sử dụng trang web để phát tán thông tin sai lệch, đe dọa, lạm dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
  • Truy cập trái phép vào các phần được bảo mật của trang web.
  • Gây ra quá tải hệ thống hoặc tấn công vào cơ sở hạ tầng của trang web.
  • Thực hiện bất kỳ hoạt động nào gây trở ngại hoặc làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng khác.

Mọi hành vi vi phạm có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý. Chúng tôi có quyền chặn hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng vi phạm mà không cần thông báo trước.

Quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

  • Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về hoạt động trên trang web. Thông tin này chỉ được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của người dùng và không được chia sẻ với bên thứ ba.
  • Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web, bạn có trách nhiệm bảo mật tên người dùng và mật khẩu. Bất kỳ hoạt động nào dùng tài khoản đăng nhập của bạn được xem như sự đồng ý của bạn.

Hãy chắc chắn đọc và hiểu chính sách quyền riêng tư trước khi sử dụng trang web.