Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với chính sách quyền riêng tư của kingfishingcasino-vn.top. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng thông qua việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân một cách tỉ mỉ và an toàn.

Tại kingfishingcasino-vn.top, chúng tôi thu thập các loại thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và số điện thoại từ người dùng khi họ đăng ký tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho người dùng, cũng như để liên hệ với họ khi cần thiết.

Thông tin thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về người dùng thông qua việc sử dụng các công nghệ như cookie và địa chỉ IP. Các thông tin này giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm người dùng và cung cấp nội dung và quảng cáo cá nhân hóa.

  • Cookie: Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ thông tin người dùng và cung cấp các tính năng tùy chỉnh. Người dùng có thể từ chối cookie hoặc chỉnh sửa cài đặt trình duyệt để không chấp nhận cookie.
  • Địa chỉ IP: Chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP của người dùng để phân tích và bảo vệ chống lại các hoạt động gian lận.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân của người dùng sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba mà không có sự đồng ý từ người dùng trừ khi bắt buộc theo luật pháp.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng thông qua việc triển khai các biện pháp an ninh vật lý, điện tử và quản lý thích hợp. Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân và chỉ cho phép nhân viên cần thiết truy cập vào thông tin này.