Chính sách cookie

Đây là Chính sách cookie cho trang web kingfishingcasino-vn.top. Chính sách này bao gồm các mục và tài liệu cần thiết để giải thích cho người dùng về việc sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi.

Khi bạn truy cập trang web kingfishingcasino-vn.top, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi, bạn nên tắt cookie trên trình duyệt của mình hoặc không sử dụng trang web kingfishingcasino-vn.top.

1. Cookie là gì

Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa các đoạn mã được lưu trữ trên trình duyệt của bạn khi bạn truy cập một trang web. Cookie này cho phép trang web nhận biết và theo dõi người dùng khi họ duyệt qua các trang khác nhau trên trang web và khi quay lại trang web ban đầu.

Cookie cũng có thể được sử dụng để tùy chỉnh trải nghiệm của người dùng trên trang web, chẳng hạn như ngôn ngữ, thiết lập hiển thị và ưu tiên cá nhân.

  • Loại cookie mà chúng tôi sử dụng:
  • - Cookie cần thiết: Những cookie này là không thể thiếu để bạn có thể duyệt và sử dụng các tính năng cơ bản của trang web.
  • - Cookie phân tích: Những cookie này giúp chúng tôi hiểu cách người dùng tương tác với trang web, từ đó cải thiện trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa trang web.

2. Cookie của bên thứ ba

Chúng tôi cũng sử dụng cookie của bên thứ ba để phân tích và cải thiện trang web. Những cookie này được cung cấp bởi các bên thứ ba và được sử dụng cho mục đích phân tích và cung cấp thông tin về việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Bạn có thể từ chối hoặc tắt cookie bên thứ ba trong cài đặt trình duyệt của mình hoặc thông qua Chính sách cookie của chúng tôi.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt cookie trên trình duyệt của mình để từ chối một phần hoặc tất cả các cookie. Vui lòng xem hướng dẫn và trợ giúp của trình duyệt để biết cách quản lý cài đặt cookie của bạn.

Xin lưu ý rằng việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web, và có thể dẫn đến một số chức năng không hoạt động đúng.